Zgodovina STO-ja

Ključni trenutki zgodovine STO-ja.

1947 – Italija podpiše Mirovno pogodbo in 16. resolucijo, s katero se ustanovi Svobodno Tržaško Ozemlje;

1954 – Londonski sporazum začasno zaupa civilno administracijo cone A Italiji in cone B Jugoslaviji;

1975 – Italija in Jugoslavija podpišeta Osimski sporazum in določita meje med ozemlji, ki jima ne pipadajo. S tem kršita pariško mirovno pogodbo;

1987 – Ko Italija vpraša za registracijo Osimskega sporazuma na OZN je dokumentu dodana stran 0, kjer je navedeno, da pakt ni veljaven, če krši Mirovno Pogodbo iz leta 1947;

2013 – Še več kot 8.000 ljudi pridruži shodu za STO;

2022 – Tržaško kasacijsko sodišče izjavi, da STO “pravno ni nikoli obstajalo in ne obstaja” s tem zavrne Pariško mirovno pogodbo in ignorira mednarodni sporazum, ki je podlaga današnjega svetovnega pravnega sistema;

Teritorialna obsežnost

Cona A Svobodnega Tržaškega Ozemlja obsega celotni mestni obseg in predmestje do mej z Italijo pri Štivanu in z Republiko Slovenijo pri Gorjanskem, Fernetičih in Koprom.

Mapa ozemlja.