Okolje

Šestdesetletna italijanska uprava Svobodnega tržaškega ozemlja je dobesedno pokvarla naravo Krasa, saj ga je uporabljala kot odlagališče za vse vrstne smeti, ki so prihajale iz cele Italije. V ta namen je bilo uporabljenih več sto dolin, kotlin, gozdnatih površin, pa tudi jam. Vse je bilo opravljeno na legaliziran način, tako da je na zunaj bilo videti vse urejeno in pravilno.

Obdobje, kjer se je izvajalo največje legalizirano onesnaževanje Krasa, gre od leta 1954 (kadar je Italija pridobila začasno civilno administracijo STO-ja) do približno 1975. Med tem časom štejemo delovanje odlagališča pri Trebčah, ki danes obsega več kot 800.000 kubičnih metrov raznovrstnih smeti, ter odlagališča pri Nogherah (kjer je danes miljska industrijska cona). V teh odlagališčih so odvrgli odpadke vseh vrst: od enostavne plastične embalaže do škodljivih nevarnih industrijskih odpadkov, ki še danes počasi pronicajo v podtalnico in onesnažujejo vodo.

“Pozzo dei Colombi” pri Bazovici.
Notranjost jame VG17 v sklopu odlagališča pri Trebčah.