Obvestilo Sovjetske vlade v povezavi s STO, 24. junija 1952

V povezavi s pogodbo med italijansko, ameriško in angleško vlado glede morebitnega sodelovanja Italije pri upravi angleško-ameriške cone A Svobodnega tržaškega ozemlja, ki je bila objavljena 10. maja, sovjetska vlada namerava izjaviti kar sledi.

17. novembra 1951 je sovjetska vlada v obvestilu ameriški, angleški in francoski vladi opomnila o javnih izjavah, ki so se pojavile na njihovih časopisih, o morebitni delitvi Svobodnega tržaškega ozemlja med Italijo in Jugoslavijo, ki naj bi jo pripravljale ameriška, angleška in francoska vlada v dogovoru z italijansko in jugoslovansko vlado. Sovjetska vlada je v istem obvestilu opomnila, da je edini cilj delitve STO priprava ozemlja – ki je glede na pariško mirovno pogodbo nevtralno in demilitarizirano – za vojne načrte agresivnega zahodnega bloka, ki bi tako dokončno spremenil tržaško ozemlje v trajno angleško-ameriško vojaško postojanko.

Poleg tega je sovjetska vlada podčrtala, da je načrt delitve STO le nadaljevanje politike kršitve mirovne pogodbe, ki je torej v neskladju s problemom ohranjanja miru in varnosti v Evropi, poleg tega, da ne upošteva zahteve ljudstva, ki živi na tem oyemlju, ker bi temu onemogočila doseg njegovih demokratičnih pravic, ki jih zagotavlja stalni statut Svobodnega tržaškega ozemlja.

Sovjetska vlada je s svojim obvestilom 17. novembra povabila vlade ZDA, Velike Britanije in Francije k izpolnitvi njihovih obveznosti v povezavi s STO, t.j. predvsem umik vojakov ter odstranitev nezakonite angleško-ameriške morske vojaške baze, ter je predlagala, naj varnostni svet ZN sprejme vse potrebne ukrepe za imenovanje guvernerja STO.

Poleg tega, da ameriška in angleška vlada nista sprejeli vseh potrebnih ukrepov za imenovanje guvernerja ter za dokončni umik njihovih vojakov, sta nasprotno nadaljevali z novimi kršitvami mirovne pogodbe.

 

Od 3 do 9 maja so potekala pogajanja v Londonu med italijansko, ameriško in angleško vlado za vključitev Italije pri upravi cone A Svobodnega tržaškega ozemlja. Kot je jasno iz besedila pogodbe, kjer med drugim jasno piše, da “poveljniki ameriških in angleških oboroženih sil ohranjajo popolno avtoriteto pri upravi cone A”, angleško-ameriška uprava ostaja še vedno resnični gospodar cone A, ki jo uporablja za lastne vojaške agresivne načrte. Ameriško-angleške okupatorske sile se torej zavzemajo za vzdrževanje okupatorskega režima, da ohranijo njihovo ilegalno morsko in vojaško bazo v Trstu.

Pogodba 9. maja je bila podpisana zaradi interesov, ki nimajo opravka s problemom vzdrževanja mira v Evropi in ima kot edino posledico ponovno kršitev mirovne pogodbe z Italijo, podpisane v Parizu 10. februarja 1947.

 

Sovjetska vlada namerava opozoriti ameriško in angleško vlado, da je pogodba, ki je bila 9. maja podpisana v Londonu nezakonita, in da pripisuje izključno vladam sledečih držav popolno odgovornost za nove kršitve obveznosti, ki sta jih sprejeli z mirovno pogodbo.

 

Podobno obvestilo je bilo poslano vladi Velike Britanije.

 

Odgovor ZDA

Vlada Združenih držav kategorično zavrača obtožbe, navedene v obvestilu ministrstva z dne 24. junija v zvezi z memorandumom o pogodbi iz dne 9. maja med vladami Združenih držav, Združenega kraljestva in Italije v zvezi z upravnimi ureditvami cone A  Svobodnega tržaškega ozemlja, ki niso v ničemer v nasprotju z mirovno pogodbo. Vlada Združenih držav prav tako opozarja na svoje obvestilo iz 16. junija 1950, ki je vsebovalo odgovor na obtožbe prejšnjega sovjetskega obvestila, v katerem so navedene iste trditve glede vzdrževanja angleško-ameriške vojaške in upravne zasedbe cone A.

 

Nazadnje, z upoštevanjem sklicevanja na mirovno pogodbo, je vlada Združenih držav še vedno prepričana, da je primarna odgovornost, kolikor določbe v zvezi s svobodnim ozemljem niso bile izvedene, na odnosu in ravnanju sovjetske vlade, kar je najprej onemogočilo uresničitev rešitve, predvidene s pogodbo.

 

/ 5
Thanks for voting!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja