Matični urad

Upoštevajte: register je zgolj simbolične narave in je uporaben za beleženje ljudi, ki podpirajo idejo Svobodnega ozemlja. V nikakršnem primeru ne nadomešča uradnega matičnega urada občine.

POMEN VPISA V MATIČNI URAD STO-ja

V vseh demokratičnih državah je s pravili in zakoni, bolj ali manj jasno in nedvoumno priznano in potrjeno, da suverenost pripada ljudstvu.

Čeprav se to zdi banalno, zlasti kadar se pojma “država” in “narod” ujemata, ta predpis na splošno ne zadostuje za zagotovitev točne uporabe tega načela. Številne so interference in interesi, ki skušajo spodkopati to splošno priznano institucionalno ureditev.

Čeprav to velja v večini primerov, so razmere na določenih ozemljih, še bolj pereče in zapletene. Obstajajo teritoriji, ki jih upravljajo tretje osebe, v različnih vlogah in z različnimi metodami – bolj ali manj goljufivimi – ki na splošno delujejo pod lažno auro zakonitosti.

Iz tega izhaja potreba po formaliziranju vsake demokratične pobude, tudi tistih, ki so sedaj v teku, tako, da se izhaja iz konkretnih predpostavk. Čeprav nekatere pobude, kot so začasne vlade in/ali začasna predstavništva in/ali podobno, včasih uživajo različna institucionalna priznanja na mednarodni ravni, je nujno vzpostaviti podlago, ki bo slonela na ljudskem privoljenju. Na ta način se bo lahko z legitimnimi volitvami uradno preneslo pooblastila na vse predstavnike, ki se zavzemajo za napredovanje in zaščito našega ozemlja, naših ljudi in naše prihodnosti.

IZ TEH RAZLOGOV
VSAKDO
, ki se smatra za sveto, nedotakljivo in suvereno osebo in pozna pravne posebnosti Svobodnega tržaškega ozemlja ter se prepozna in razglaša za državljana tega ozemlja, lahko svoj status potrdi z vpisom v matični urad prebivalcev Svobodnega tržaškega ozemlja. Če se želite prijaviti, izpolnite naslednji obrazec.


    captcha

    Za dodatne informacije/vprašanja kontaktirajte: anagrafe.tlt@gmail.com