Dejavnosti na morju in na kopnem Fronte tržaške pomladi (FTP)

Dejavnosti na morju in na kopnem Fronte tržaške pomladi (FTP). Ob upoštevanju veljavnega in obveznega mednarodnega prava o vodah cone A Svobodnega tržaškega ozemlja; Fronta tržaške pomladi (FTP) s poudarkom nevtralnosti Svobodnega tržaškega ozemlja, s priznanjem veljavnega in obveznega višjega prava v skopu Mirovne pogodbe iz leta 1947;

FTP obsoja:

Nezakonito mednarodno kršitev, zagrešeno s strani italijanske vlade na Svobodnem tržaškem ozemlju – ki ima podmandat začasne civilne uprave – po upravnih sankcijah na premoženje tretjih oseb v simulaciji suverenosti, ki krši mednarodni mandat, prejet leta 1954. Najočitnejši primer te kršitve je bil zaseg ladje “A” v lasti ruskega državljana Andreja Igoreviča Melničenka. FPT obsoja resen mednarodni prekršek italijanske vlade, ki je upravitelj cone A Svobodnega tržaškega ozemlja.

FPT izraža nestrinjanje, četudi je bilo kaznivo dejanje storjeno zoper javnega ali zasebnega mednarodnega subjekta, proti kateremu je bil opravljen nezakonit ukrep v očitni kršitvi mednarodnih obveznosti, ki se izvajajo v mejah cone A Svobodnega tržaškega ozemlja; FPT na podlagi prej omenjenih obveznosti erga omnes, ki zavezujejo začasno upravo italijanske vlade.

FTP poroča:

O nedavni prisotnosti oboroženih sil (letalonosilke na jedrski pogon USS NAVY Truman) in drugih vojaških enot (kar očitno krši 16. resolucijo iz 1947), ki izvajajo akcijo ustrahovanja, kot se je zgodilo 18. oktobra 2021 na vratih IV tržaškega pristanišča, v katerem je v coni A Svobodnega tržaškega ozemlja prišlo do nasilnega zatiranja manifestacije svobode izražanja s strani državljanov in ljudi različnih narodnosti.

FTP izjavlja:

Zaskrbljenost za varnost lastnih državljanov in prebivalcev, upoštevaloči 16. resolucijo , ki je sestavni del mirovne konference iz leta 1947, ki garantira zaščito, nevtralnost in demilitarizacijo Svobodnega tržaškega ozemlja;

FTP povablja:

Vse države, ki so danes v konfliktu – zlasti Ukrajina in Ruska federacija – ter tiste, ki so v močnem medsebojnem trenju – zlasti Kitajska z Združenimi državami Amerike -, da bi upoštevale štrateško pomembnost in vojaško nevtralnost Trsta pri načrtovanju stabilnega mirovnega sporazuma, z organizacijo v Trstu summita med velesilami. FPT obvesti začasno vlado Svobodnega tržaškega ozemlja (PGFTT), ter jo terja, naj promovira mesto Trst za nevtralno mesto miru;

PACTA SUNT SERVANDA.

/ 5
Thanks for voting!